Referanser

Her presenterer vi et lite utdrag av våre siste oppdrag:

Prosjektnavn: Capralhaugen 34
Avtaleform: Totalentreprise
Beskrivelse: Nybygg av 4 stk leiligheter, med parkeringskjeller.
Overlevert: prosjektet er pågående og skal overleveres desember 2017.


Byggherre: Bærum kommune Eiendom
Prosjektnavn: Solbergveien 7
Avtaleform: Totalentreprise
Beskrivelse: Nybygg av 38 stk omsorgsleiligheter, med tilhørende uteboder, aktivitetspark og utomhusanlegg.
Overlevert: prosjektet ble overlevt oktober 2017
Byggherre: Boligbygg Oslo KF
Prosjektnavn: Røahagan omsorgsboliger
Avtaleform: Totalentreprise
Beskrivelse: Nybygg av 8 stk omsorgsleiligheter, samt personalbase og utomhusanlegg.
Prosjektet har en krevende tomt, hvor vi bl.a. har måttet kalkstabilisere grunnen.
Overlevert: prosjektet er pågående og skal overleveres høsten 2018
Byggherre: Bærum kommune Eiendom
Prosjektnavn: Bekkestua bibliotek
Avtaleform: Totalentreprise
Beskrivelse: Oppussing av Bekkestua bibliotek, med komplett nytt teknisk anlegg og opgradert ventilasjonsanlegg til TEK10. Nye gulvbelegg, garderober og toaletter, systemhimlinger og generell overflate oppussing. Det er også lagt ny membran på hele taket, men nye gesimsbeslag. Tidligere magasin er oppgradert til publikumsareal, med alt det medfører av rømnings- og brannsikringstiltak.
Overlevert: prosjektet ble overlevert april 2016
Byggherre: Ulven AS
Prosjektnavn: Østre Aker vei 24b - Mitt Dekkhotell
Avtaleform: Hovedentreprise
Beskrivelse: Total oppussing av 4.100 m2 lager, inkl. 460 m2 kontorlokaler over to plan. Kontorarealene er totalrehabilitert og oppgradert til TEK10, inkl. ny løfteplatform mellom etasjene. Det er etablert ny vaskehall, samt en micro-lakk hall, ny oljeutskiller og sandfangkummer. Nytt sprinkler- og skumanlegg, nytt ventilasjonsanlegg, samt nytt elektirsk anlegg. 5 nye kjøreporter er etablert i fasaden, samt nytt tekniskrom over to etasjer.
Overlevert: Prosjektet ble overlevert januar 2016
Byggherre: Sjømennenes Hus Oslo AS / UNION Eiendomskapital
Prosjektnavn: Grev Wedels plass 7
Avtaleform: Totalentreprise
Beskrivelse:Jaco totalrehabiliterte 8 etasjer med kontorlokaler, samt boder, tekniskrom og toaletter i kjeller.
Ny utvendig glassheis er bygget i bakgården. Fasaden en pusset opp og alle vinduer skiftet.
Overlevert: Prosjektet ble ferdigstilt juni 2015


Byggherre: Oslo kommune Bymiljø Etaten
Prosjektnavn: Holmenkollen VM 2016
Avtaleform: Generalentreprise
Beskrivelse: Jaco har i samarbeid med HAB Construction AS utført utbygging av riksanlegget i Holmenkollen. Avtalen omfattet bygging av nye moderne smøreboder, publikumstoaletter, hc-toalett i fbm eksisterende arrangementshus, tilbygg til arrangementshuset, samt en driftsgarasje for Skiforeningen.
Overlevert:Alle bygg tilhørende skianlegget ble overlevert til skiskyting prøve VM 2015.
Driftsgarasjen ble overlevert august 2015.
Byggherre: Oppsal Terrasse brl.
Prosjektnavn: Oppsal Terrasse 2
Avtaleform: Hovedentreprise - NS8405
Beskrivelse: Jaco har gjennomført utvendig rehabilitering av 136 terrasseleiligheter. Arbeidet innbefatter riving av eksisterende teglvegger, utvendige plater og isolasjon, samt eksisterende dekker (isolasjon, sand og betongheller), utvendige betongtrapper, og blomsterkasser. Ny isolasjon, GU-x plater og teigl på vegger. Etablering av nye sluk, isolasjon og membran med fall, påstøp betong på alle gangbaner, nye ståltrapper, ny gesims med stålrekkverk, samt nye terrasser med gulv, rekkverk og levegg i sibirsk lerk.
Overlevert: Prosjektet ble ferdigstilt sommer 2015.
Tjuvholmen:
Desember 2010 signerte Jaco kontrakt med Tjuvholmen Utvikling AS om å utføre alle nødvendige oppgaver i forbindelse med bygging av 3 bygg (71, 72 og 73) dvs forestå all naleggs- og byggeledelse, entreprisestyring inkludert overlevering av næringsareal og leiligheter på overnevnte bygg.
Etter overlevering av byggene 71, 72 og 73 signerte Jaco ytterligere avtaler, totalt for 10 byggeprosjekter på Tjuvholmen.
Siste 3 byggene ble overlevert september 2014.
Totalt for de 10 byggene er det utført arbeider for ca kr 1,3 milliarder eks mva som Jaco har hatt gjennomføringsansvaret for.
Ett av byggene er hotellet "The Thief" som vi er meget stolte av å ha gjennomført.
Vor Frue Hospital - Ullevålsveien 2:
Hovedentreprise for Diakonhjemmet sykehus.
Riving og rehabilitering av kjeller, forberedelse for fjernvarme, installasjon av fordrøyningsbasseng, sikring av støttemurer, samt grunnarbeider.
Ferdigstilt november 2013
Bekkelagskaia:
Bygget for Møller Gruppen Eiendom AS.
Ny tørkehall 400 kvm, samt vaskehall 300 kvm i eksisterende logistikkbygg på Bekkelagskaia.
Disse sto klare november 2012.
Røa klubbhus, Oslo:
Totalentreprise for Oslo kommune, Idrettsetaten.
Rehabilitering / ombygging av klubbhus med garderober.
Ferdigstilt juni 2010

Lambertseter bad:
Hovedentreprise for Undervisningsbygg.
Riving, rehabilitering og universell utforming av garderober, badstuer, kontorer og publikumsarealer.
Ferdigstilt 2010


 Schous Kvartalet:
Nybygg oppført med CM-avtale for Urbanium AS.
106 leiligheter samt 1400 kvm treningssenter for SATS.
Bygget ble ferdigstilt våren 2009.
Furulundsveien 6:
2 bygg oppført i totalentreprise for Sjølyst bolig AS.
Totalt 18 leiligheter med p-hus i kjeller.
Overlevert mai 2008
Munkerudveien 84:
Nybygg oppført i samarbeidsprosjekt med OBOS og Urbanium AS.
11 leiligheter.
Ferdigstilt august 2008.
Hasleveien 15:
Rehabilitering av eksisterende bygg på 3 etasjer, samt påbygging av 4 etasjer med CM-kontrakt for Urbanium AS.
Næringsarealer og 50 leiligheter.
Klimavegger samt innvendige vegger utført med egne ansatte tømrere.
Ferdigstilt august 2007.
Frysjaveien 31:
Totalentreprenør for innbygging av sokkeletasje for Møller Gruppen Eiendom AS.
Omgjøring av parkeringshus til kontorer, med fasade og innreding.
Ferdigstilt januar 2013.
Skillebekken boretslag:
Nybygg oppført i totalentreprise for Urbanium AS.
52 leiligheter.
Ferdigstilt høster 2006
Ringshusveien 34:
Nybygg oppført med totalentreprise for Sjølyst bolig AS.
10 leiligheter.
Ferdigstilt høsten 2005.
*
*
*
*